بسته نرم افزار پارسی را پاس بداریم نگارش 9 آماده دریافت میباشد.

به تارنمای پارسیبان خوش آمدید!

تازه های ویندوز
تازه های اندروید

گروه پارسیبان شما را خوش آمد گفته و از شما خواستار است که از بخشهای گوناگون این سامانه دیدن کرده و از نرم افزارهای این گروه پیشرو در فرهنگ و نرم افزار بهره گیری نمایید.

با خرید نرم افزار 'برابرساز واژگان بیگانه' نگارش اندروید که در کافه بازار اندروید یافت می شود؛ پارسیبان را در رویارویی با هزینه های نرم افزاری یاری رسانید.


بسته نَرم‌اَفزاری پارسی‌‌را‌پاس‌بداریم هفت نرم افزار از تَوانمندترین ها را در زمینِه‌ی پرورش وَ نِگهداری از فرهنگِ ایران زمین دارا می باشد . این بسته به شُما بَرایِ پالایِشِ نوشته‌های پارسی وَ پاکسازی واژگان بیگانه از نوشته‌ی شُما کُمک می‌کُند؛این بسته نرم افزاری یکی از پیشرفته ترین و زیباترین نرم افزارهای فرهنگی ایرانزمین میباشد که پارسی دوستان را در راه پارسی نویسی و پارسی گویی یاری می‌دهد. واژگان بیگانه را برابرسازی می‌کند و نوشته‌های فارسی را می‌پالاید و به پارسی برمیگَرداند.

برای دیدن از هفت نرم افزار در این بسته از پیوند زیر بهره ببرید:
نرم‌اَفزار سالنامه فرهنگی ابزاری است برای کار کردن با سالنامه های گوناگون ایرانی و آریایی. سالنامه هایی همچون سالنامه خورشیدی و سالنامه آریایی که بر پایه فرمان آزادی کوروش بزرگ است. این سالنامه فراخورهای ویژه هر روز را نمایش داده و در پوسته های زیبا و نمایه های دلپسند پیشکش شده است.نَرم‌اَفزار پارسی‌‌را‌پاس‌بداریم تَوانمندترین نَرم‌اَفزار در زمینِه‌ی پرورش وَ نِگهداری از فرهنگِ ایران زمین اَست . این نَرم‌اَفزار به شُما بَرایِ پالایِشِ نوشته‌های پارسی وَ پاکسازی واژگان بیگانه از نوشته‌ی شُما کُمک می‌کُند نگارش آندروید این نرم افزار بسیار مَرزبسته تر و محدودتر از نگارش ویندوز آن می‌باشد. در این نگارش تنها ابزار برابرسازی واژگان بیگانه به پارسی فراهم گشته است.

دیدن از این نرم افزار در تارنمای بازار